Upa për hapësira boshe DuoHM.

Një upë, për shumë lloje pllakash.

Upa për hapësira boshe DuoHM.

Upa e re DuoHM - së shpejti edhe tek shitësi juaj lokal!

  1. Kombinim unik materiali nga trupi bazë najloni dhe mbështjellësi metalik për kërkesa të larta ngarkese.
  2. Sigurimi i kundërrrotullimit i optimizuar nga najloni shmang dëmtimet e materialit të ndërtimit.
  3. Koka e përforcuar me fibra qelqi e upës, për stabilitet të lartë gjatë momentit të tërheqjes.
  4. Një gjatësi e upës e përshtatshme për disa trashësi të materialeve deri në 30 mm, e përshtatshme për një aplikim më ekonomik.
DuoHM

Funksioni

  • Upa DuoHM është i përshtatshëm për të gjitha materialet me trashësi 9,5 - 30 mm.
  • Mbështjellësi metalik hapet pas materialit të ndërtimit dhe shtypet në anën e pasme të pllakës, ndërsa pjesa prej najlloni e upër ndryshet dhe ngjeshet për materialin e ndërtimit duke i dhuruar stabilitet.
  • Montimi është i saktë kur momenti i tërheqjes ndihet qartazi dhe mbështjellësi metalik është shtypur plotësisht në pllakë.
  • Përmes vidhës së brendshme metrike, pajisja fiksohet dhe hiqet disa herë..
DuoHM
DuoHM
DuoHM

Përparësitë në një përmbledhje

Teknologjia unike dy-komponentëshe plotëson kërkesat e larta të ngarkesës. Mbështjellësi metalik shtypet në prapavijën e pllakës dhe trupi bazë nga najloni ndrydhet në materialin e ndërtimit.
Një gjatësi e upës mbulon të gjitha trashësitë e zakonshme të materialeve të ndërtimit nga 9,5 deri në 30 mm për një aplikim fleksibël dhe ekonomik.
Pë rshkak të krahut të ngushtë të upës, fiksimi pas pajisjes nuk është më i dukshëm.
Për shkak të vidhës me fileto metrike, vidha mund të hiqet dhe të vendoset përsëri disa herë.
Sigurimi i kundërrrotullimit nga najlloni siguron montimin e saktë dhe parandalon dëmtimet e materialit të ndërtimit.
DuoHM instalohet shpejt dhe lehtësisht me ndihmën e një trapani me bateri, pa nevojë për pajisje shtesë për vendosje. Kjo redukton kohën e montazhit deri në 50% krahasuar me upat tradicionale të pllakave.

Montimi - DuoHM vs.
upat e zakonshme HM

Pllaka, - gipsi, dhe - me fibra gipsi

Pllaka, - gipsi, dhe - me fibra gipsi

Pllaka gipsi dhe OSB

Pllaka gipsi dhe OSB

Pllaka tallashi

Pllaka tallashi

Panjë

Panjë

Fotografi

Fotografi

Llampa tavani

Llampa tavani

Shufra perdesh

Shufra perdesh

Rafta

Rafta

Pasqyra

Pasqyra

Mbajtëse - TV

Mbajtëse - TV

Një gjatësi universale për të gjitha trashësitë e materialeve.

fiksimi i drurit ne pllaka gipsi
fiksimi ne dru
fiksimi i drurit në karton gipsi
cd-84f54cbff4-krrdm