Shërbime

Shërbimet tona në një përmbledhje

fischer HQ
Shërbimet fischer
Këshilluesi profesional

Këshilluesi profesional

Aplikacioni për smartphone ose versioni desktop: Udhëzuesi mobil për zgjidhje të problemeve tuaja të fiksimit.

Tek Aplikacioni
FiXperience

FiXperience

FIXPERIENCE një softuer që ju përkrahë në kalkulimet tuaj reth fiksimeve në çdo material ndërtimorë.

Tek FiXperience
Kërkues i upave

Kërkues i upave

Zgjidhja e duhur për të gjitha aplikacionet!

Tek "Kërkuesi i upave"
Material informues

Material informues

Katalogje, Çmimore, Broshura, dhe më shumë...

Material informues dhe dokumenta
cd-55d6ddcb4c-5djf9