FiXperience
Softueri i matjes
FiXperience

Softueri matës i fischerit FIXPERIENCE ju ndihmon juve si planifikues, hartues dhe zanatçinj në mënyrë të sigurtë dhe të besueshme në matjen e projekteve tuaja. FIXPERIENCE është ndërtuar në mënyrë modulare dhe i përdorshëm për një mori aplikimesh. Me ndihmën e programit të dashur për përdoruesit, mund të ndërtohen dhe të maten ankorimet dhe fiksimet në mënyrë të thjeshtë dhe fleksibël.Sipas miratimit të standardeve autoritare ndërkombëtare, ky softuer i përmbush të gjitha kushtet për përdorim global. Kurrë më parë nuk ka qenë matja kaq e thjeshtë!

Ndërtimi i ri modular i programit përfshin një softuer inxhinieri dhe module speciale përdorimi. Kështu, ju mund të planifikoni projekte të plota dhe aplikime të veçanta sipas synimit tuaj dhe me koston më të mirë.

Avantazhet e Softuerit të matjes FIXPERIENCE në një vështrim

Paraqitje grafike opsionale në 3D ose 2D. Grafiku mund të rrotullohet, të lëkundet, të anohet ose zmadhohet me Maus krejt lehtë në hapësirë 360 gradë. Softueri tregon vazhdimisht statusin aktual të ngarkesës së ankorimit dhe statusin e kushteve gjeometrike periferike.
Softueri është i vlefshëm në të gjithë europën përsa i përket sandardeve të matjes (ETAG 001 und EC2, sowie EC1, EC3 und EC5), duke përfshirë dokumentate aplikimit kombëtar. Është e mundur një përzgjedhje e lirë nga të gjithë njësitë matëse të zakonshme.
Me ndihmën e funksionit automatik ose manual „Live update“ programet janë gjithmonë të përditësuara.
Një shërbim i thjeshtë dhe i shpejtë nëpërmjet shfaqjes së të gjitha vlerave në Toolbox e lehtëson matjen. Rreshti i statusit ju tregon në kohe reale ngarkesën mbi mekanizmat e ndryshëm të mosfunksionimit. Përmbajtjen e menusë, të marrë përsipër nga Softueri COMPUFIX, do ta gjeni përsëri në Toolbox. Emërtime të qarta dhe simbole të mëdha ju ndihmojnë.
Programi njeh gabimet në lidhje me kushtet gjeometrike dhe shfaq informacionet përkatëse në dritaren e njoftimeve. Nga kjo mund të reduktohet në minimum koha e përpunimit. Printimi i verifikueshëm ju jep mundësinë të përmbushni çdo hap të llogaritjes së programit. Kështu, do të keni sigurinë që dokumentat tuaja janë plotësisht të kuptueshme.

It's your choice

Online

The FiXperience Online Suite includes C-FIX Online with the spring model tool as well as the add-on to carry out calculations with realistic approach of the base plate and anchor loads (linear spring model approach) and CHANNEL-FIX Online.

Më shumë informacion


Offline

The proven FiXperience Online Suite includes the Apps C-FIX, REBAR-FIX, RAIL-FIX and more for a variety of applications.

Më shumë informacion

cd-8cc8ccd64-2nhh8