Shërbimet BIM të fischer

Më shumë se vetëm një model

Shërbimet BIM të fischer

Përshpejtoni procesin tuaj të planifikimit dhe ndërtimit

BIM si një proces i krijimit, administrimit dhe përdorimit të modeleve dixhitale të ndërtimit, mund të na çojë në sfida të mëdha. Shërbimet tona BIM ju ndihmojnë të mbani kontrollin mbi këta procese dhe të nxirrni më të mirën nga BIM: ulje të kostove nëpërmjet përmirësimit të rrjedhës së informacionit dhe të cilësisë së tyre. Nga planifikimi, tek ndërtimi deri tek përdorimi dhe mirëmbajtja e ndërtesës.

Ne ju mbështesim me kënaqësi në projektet tuaja.
Ju lutemi dërgoni pyetje direkt në BIM@fischer.at.

Gama jonë e shërbimeve në BIM

Teknologjia Bëje-Vetë

Të gjitha produktet tona fischer janë të pajisura me atributet thelbësore BIM. Kjo mundëson paraqitjen konceptuale dhe dixhitale të produkteve tona. Këtë shërbim e ofrojmë pa pagesë në Service Packet Classic.

Skanimi 3D, Field to BIM

Për masat gjatë rinovimit apo zgjerimit, matjet 3D janë baza ideale për një modelim preciz, në mënyrë që të ulim kostot në vendin e punës. fischer ofron shërbime të plota skanimi 3D, duke përfshirëanalizën e konstruktit dhe Dokumentacionin-As-Built.

Teknologjia BIM

Nga skicimi i konceptit deri në modelimin maksimal me detaje, (LOD 500) ne ju mbështesim në çdo fazë të dizenjimit për një proces pa probleme. Nga ankerimi mekanik, tek sistemet e instalimit deri tek konstruksionet e fasadave.

BIM, ndihmues në vendin e punës

Pozicionimi preciz i shpimeve ose i pjesëve të paramontuara nuk ka qenë kurre aq i thjeshtë sa tani me mbështetjen tonë në vend me BIM.
Projektoni pjesët e ndërtimit nga modeli 3D saktësisht mbi vendin e ndërtimit dhe zbatoni përshtatjet direkt në vend.

Përmbledhje e paketës së shërbimit


Conceptual design Providing 3D content Detailed design Full modelling 3D Scanning BIM to field support As-built documentation Costs
Service Package Classic

x

x


Free

Service Package Advanced

x

x

x

x
Project dependent
Service Paket Premium

x

x

x

x

x

x

x

Project dependent
cd-84f54cbff4-mn82j