Mbrojtja e të dhënave (privatësia)


Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave
Ne i kushtojmë  rëndësi të veçantë mbrojtjes së privatësisë suaj si përdorues i faqes sonë të internetit dhe gjatë përpunimit të dhënave personale, i përmbahemi zbatimit të legjislacionit në fuqi  për mbrojtjen e të dhënave. Si përgjegjës për përpunimin e të dhënave, ne kemi zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të mundshme për të dhënat personale të përpunuara përmes kësaj faqeje interneti. Sidoqoftë, transmetimet e të dhënave të bazuara në internet zakonisht mund të kenë boshllëqe sigurie,  kështu që mbrojtja absolute nuk mund të garantohet. Për këtë arsye, çdo person i interesuar është i lirë të na dërgojë të dhënat personale në mënyra alternative, për shembull me postë.

1. Përgjegjësi për përpunimin e të dhënave
fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Strasse 1
72178 Waldachtal
Deutschland
Tel.: (+49) 7443 12-0
Email: info@fischer.de
Registergericht Stuttgart HRA 440255
Ust –IdNr.: DE 144252337

2. Përfaqësuesit ligjorë të degës në Austri
Emri i firmës: fischer Austria GmbH
Straβe: Wiener Straβe 95
PLZ / Ort: 2514 Traiskirchen
Tel. +43 (0) 2252/53730 0
Homepage: www.fischer.at
Email: office@fischer.at
Numri i regjistrit tregtar FN112017g / UID: ATU39615403
Pronari: fischerinternational GmbH, 72178 Waldachtal
Banka: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT41 1200 0267 1012 7500
BIC: BKAUATWW
Gjykata e Regjistrit Tregtar: Gjykata Rajonale Wiener Neustadt
Autoriteti sipas ECG: Administrata e rrethit Baden
Selia: Traiskirchen, komuna: Baden, NÖ, Austri
Objekti i ndërmarrjes: Shitje me shumicë
Menaxher: Mag. Christian Greicha

3. Përgjegjësi  për mbrojtjen e të dhënave
Z. Karsten Knappe
c/o DGI Deutsche Gesellschaft für Informationssicherheit AG
Kurfürstendamm 57
10707 Berlin

4. Qëllimet e përpunimit (të të dhënave)
Cookies     
Cookies janë skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes tuaj të internetit. Për shembull, regjistrohen informacionet në lidhje me sistemin operativ, brouserin, adresën tuaj IP, uebfaqen në të cilën keni hyrë më parë (URL referuesi), datën dhe kohën e vizitës tuaj. Nëpërmjet Cookies mund të gjejmë se cilat faqe interneti kërkohen me prioritet. Kjo na mundëson që përmbajtjen e faqeve t’ua ofrojmë  më së miri vizitorëve në internet dhe të përmirësojmë ofertat tona. Për më tepër, këto informacione shërbejnë  për t'ju njohur automatikisht herën tjetër kur vizitoni faqen tonë të internetit dhe për ta bërë më të lehtë navigimin. Cookies na lejojnë, për shembull, të përshtatim një faqe interneti me interesat tuaja ose të ruajmë fjalëkalimin tuaj në mënyrë që të mos keni nevojë ta vendosni përsëri.
Cookies nuk mund të përdoren për të hapur programe ose pë transferimin e viruseve në një kompjuter.
Uebfaqja jonë mund të përdoret gjithashtu pa cookies. Nëse nuk doni që kompjuteri juaj të njihet, ju mund të parandaloni që cookies të ruhen në hard diskun tuaj duke zgjedhur "mos prano cookies" në cilësimet e browserit tuaj. Se si funksionon kjo në detaje,  ju lutemi referojuni udhëzimeve të prodhuesit të browserit tuaj. Nëse nuk pranoni cookies, kjo mund të çojë në kufizimin e funksionit të ofertave tona. Ju mund të fshini në çdo kohë cookies që janë vendosur tashmë në kompjuterin tuaj.
Përndryshe, mund ta programoni browserin tuaj në atë mënyrë që të bllokojë cookies nga domeni ynë. Kjo bëhet me ndihmën e Opt-out Cookies .
Për këtë të fundit, nuk duhet të fshini Opt-out-Cookies për sa kohë që nuk dëshironi regjistrimin e të dhënave. Nëse i keni fshirë të gjithë Cookies  në shfletues (Browser), duhet të vendosni përsëri Opt-out Cookie-n përkatëse.


Të dhënat e serverit / skedarët e regjistrit të serverit

Për arsye teknike, regjistrohen ndër të tjera të dhënat e mëposhtme, të cilat  browseri juaj  na i transmeton neve ose ofruesit tonë të internetit. Aty përfshihen:
Këto të dhëna anonime ruhen veçmas nga të dhënat personale që mund të keni dhënë dhe nuk mund t'u jepen personave të tjerë. Ato vlerësohen për qëllime statistikore në mënyrë që të përmirësojnë performancën tonë në internet dhe ofertat tona.
 Ne rezervojmë të drejtën për të kontrolluar këto të dhëna më vonë  nëse kemi indikacione konkrete të përdorimit të paligjshëm.
• Lloji dhe versioni i shfletuesit (Browserit) • Sistemi operativ i përdorur
• Uebfaqja nga e cila ju na vizitoni (URL)
• Uebfaqja që vizitoni
• Data dhe ora e hyrjes tuaj
• Adresa e Protokollit tuaj të Internetit (IP).
Broshura
Me anë të broshurës ju informojmë rregullisht për ne dhe ofertat tona.
Nëse dëshironi të merrni broshurën, na duhet një adresë e vlefshme e-maili si dhe informacioni që na lejon të verifikojmë që ju jeni pronari i adresës së specifikuar të postës elektronike ose që pronari është dakord të marrë broshurën. Të dhëna të tjera nuk do të mblidhen. Këto të dhëna do të përdoren vetëm për të dërguar broshurën dhe nuk do t'u kalohen palëve të treta. Të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë nuk do të krahasohen me të dhënat që mund të mblidhen nga komponentë të tjerë të faqes sonë.
Kur regjistroheni për broshurën, ne ruajmë adresën tuaj IP dhe datën e regjistrimit. Kjo ruajtje shërben vetëm si provë në rast se një palë e tretë keqpërdor një adresë emaili dhe regjistrohet për të marrë broshurën pa dijeninë e personit të autorizuar.
Ju mund të anuloni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave,  adresën e E-mailit dhe përdorimin e tyre për dërgimin e broshurës në çdo kohë. Anulimi  mund të bëhet duke dërguar një mesazh në opsionet e kontaktit të renditura.
Gjurmimi i broshurës
Buletinet tona përmbajnë të ashtuquajturat piksele gjurmimi (Web-Bugs) nëpërmjet të cilave ne mund të dallojmë nëse dhe kur është hapur një E-mail dhe cilat linqe janë ndjekur në E-mail nga marrësi i personalizuar.
Këto të dhëna ruhen nga ne që të mund të përshtatim në mënyrë optimale broshurën tonë sipas dëshirave dhe interesave të abonentëve tanë. Në përputhje me rrethanat, të dhënat e mbledhura në këtë mënyrë përdoren për të dërguar broshurat e personalizuara tek marrësi përkatës.
Ne kërkojmë miratimin tuaj për këtë në pikën e dhënë.
Me anulimin e miratimit për të marrë gazetën, anulohet edhe miratimi për gjurmimin e sipërpërmendur.


Forma e Kontaktit
Në faqen tonë të internetit, ne ju ofrojmë mundësinë e kontaktit me ne me E-mail dhe / ose përdorimin e një formulari kontakti. Në këtë rast, ruhet vetëm informacioni i dhënë nga përdoruesi.  Adresën tuaj të E-mailit e përdorim vetëm për të përpunuar kërkesën tuaj dhe për pyetje të mundshme vijuese. Të dhënat tuaja do të fshihen nëse nuk keni rënë dakord për përpunim dhe përdorim të mëtejshëm. Gjithashtu nuk ka krahasim të të dhënave të mbledhura në këtë mënyrë me të dhënat që mund të mblidhen nga komponentë të tjerë të faqes sonë.
 
Funksioni i komentit / blogut
Ne ju ofrojmë mundësinë për të lënë komente mbi kontributet individuale në faqen tonë të internetit. Adresa IP e autorit / pajtimtarit ruhet këtu. Kjo ruajtje bëhet për sigurinë tonë në rast se autori shkel të drejtat e palëve të treta përmes komentit të tij dhe / ose vendoset përmbajtje e paligjshme,  pasi që ne mund të ndiqemi penalisht për përmbajtje të paligjshme në faqen tonë të internetit, edhe nëse kjo është krijuar nga përdoruesit .
Nuk do të ketë transmetim te palët e treta. Gjithashtu nuk do të ketë krahasim të të dhënave të mbledhura në këtë mënyrë me të dhënat që mund të mblidhen nga komponentë të tjerë të faqes sonë.
Abonim për komente
Në faqen tonë të internetit, ne ju ofrojmë mundësinë që komentet e mëposhtme t’i regjistroni në një artikull për të cilin ju shkruani një koment. Nëse zgjidhni këtë opsion, do të merrni një E-mail konfirmimi, i cili do të përdoret për të verifikuar që jeni në të vërtetë pronari i adresës së E-mailit të dhënë. Vendimi për t'u abonuar në komente të tilla  mund të anulohet në çdo kohë. Detajet  për këtë mund të gjeni në E-mailin e konfirmimit. Të dhënat e marra në këtë mënyrë nuk do të kalohen tek palët e treta. Gjithashtu, nuk  ndodh një krahasim i të dhënave të mbledhura në këtë mënyrë me të dhënat që mund të mblidhen nga komponentë të tjerë të faqes sonë.
Analiza e Google
Uebfaqja jonë përdor Google Analytics, një shërbim analize në internet i siguruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies". Këto janë skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që ju mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Për shembull, regjistrohen informacione në lidhje me sistemin operativ, browserin, adresën tuaj IP, uebfaqen në të cilën keni hyrë më parë (URL-në), datën dhe kohën e vizitës suaj në faqen tonë të internetit. Informacionet e gjeneruara nga ky skedar teksti në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit transmetohen në një server Google në SHBA dhe ruhen atje. Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes së internetit, për operatorin e faqes së internetit dhe për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes dhe përdorimin e internetit. Nëse kjo kërkohet nga ligji ose nëse palët e treta përpunojnë këto të dhëna në emër të Google, Google gjithashtu do t'ua kalojë këtë informacion këtyre palëve të treta. Ky përdorim bëhet në mënyrë anonime ose  pseudonime. Informacione të tjera në lidhje me këtë mund të gjeni direkt në Google.
Ju mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit në politikën e privatësisë së Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Browser Plugin (Lidhja me Browserin)
Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies nëpërmjet një instalimi të posaçëm të  një softweri në browserin tuaj; gjithsesi, ju vëmë në dijeni se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të pengoni që Google të mbledhë të dhëna të gjeneruara nga Cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar dhe instaluar Browser-Plugin nga linku i mëposhtëm:
 https : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de
Përveç kësaj ose si një alternativë për Browser-Add-On,  ju mund të lidhni gjurmimin nga Google Analytics me faqen tonë të internetit duke e klikuar këtë link. Kur shtojmë linkun aty, një Opt-Out Cookie do të instalohet në pajisjen tuaj. Kjo do të parandalojë që Google Analytics të mbledhë të dhëna për këtë faqe interneti dhe për këtë Browser në të ardhmen për sa kohë që Cookie mbetet e instaluar në browserin tuaj.
Përpunimi i porosisë
Ne kemi lidhur një kontratë për përpunimin e porosive  me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat ligjore kur përdorim Google Analytics.
Funksioni i anonimizimit IP
Ne përdorim funksionin "Aktivizimi i anonimizimit të IP" në këtë faqe interneti. Në këtë rast, adresa juaj IP do të shkurtohet tashmë nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Europian ose në vendet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Europiane dhe në këtë mënyrë do të anonimizohet. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.


Google Adwords
Uebfaqja jonë përdor  Google Conversion-Tracking.  Google Conversion-Tracking është n jë shërbim i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA
Nëse keni arritur në faqen tonë të internetit përmes një reklame të vendosur nga Google, Google Adwords do të vendosë një cookie në kompjuterin tuaj. Cookie për Conversion-Tracking vendoset kur një përdorues klikon mbi një njoftim të shfaqur nga Google. Këto cookies e humbin vlefshmërinë pas 30 ditësh dhe nuk i shërbejnë identifikimit tuaj personal. Nëse përdorni faqe të caktuara të faqe sonë të interneti dhe cookie nuk ka skaduar ende, atëherë ne dhe Google mund të dallojmë që ju si përdorues keni klikuar në një nga njoftimet tona të vendosura nga Google dhe qe jeni drejtuar më tej tek faqja jonë. Informacionet e sjella me ndihmën e cookies i shërbejnë Google për të nxjerrë statistika të vizitave në faqen tonë.Nëpërmjet këtyre statistikave ne mësojmë për numrin e përgjithshëm të përdoruesve të cilët kanë klikuar mbi njoftimet tona dhe cilat faqe të faqe sonë të internetit janë hapur nga secili përdorues. Ne apo reklamues të tjerë të “Google Awords”nuk mbajmë asnjë lloj informacioni me të cilat përdoruesit identifikohen personalisht. Ju mund të pengoni instalimin e cookies nëpërmjet një instalimi në browserin tuaj i cili çaktivizon përgjithësisht vendosjen automatike të cookies ose bllokon veçanërisht vetëm cookies nga domeni “googladservices.com” Deklaratën për mbrojtjen e të dhënave nga Google në lidhje me këtë, e merrni në linkun e mëposhtëm: http://services.google.com/sitestats/de.html.
Google AdSense
Uebfaqja jonë përdor Google AdSense. Google AdSense është një shërbim i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Për integrimin e reklamave, Google AdSense përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë me tekst që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit të faqes sonë të internetit. Google AdSense gjithashtu përdor të ashtuquajturat Web Beacons. Këto  i mundësojnë Google-it të vlerësojë informacione të tilla si fluksi i vizitorëve në faqen tonë. Përveç adresës tuaj IP dhe regjistrimit të formateve të shfaqura të reklamave, ky informacion transmetohet në Google në SHBA, ruhet atje dhe mund të kalojë nga Google te partnerët kontraktues. Sidoqoftë, Google nuk bashkon adresën tuaj IP me të dhëna të tjera të ruajtura për ju.  Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke e rregulluar këtë në browserin tuaj. Megjithatë, ju bëjmë me dije se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit në masën e tyre të plotë. Duke përdorur faqe tonë të internetit, ju pranoni të përpunoni të dhënat e mbledhura rreth jush nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e lartpërmendur.  

Google Remarketing
Uebfaqja jonë përdor Google Remarketing. Google Remarketing është një shërbim i ofruar nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Remarketing mund të përdoret për të vendosur reklama për  përdoruesit që kanë vizituar faqen tonë të internetit në të kaluarën. Kjo lejon që reklamat që janë përshtatur për interesat tuaja të shfaqen në faqen tonë brenda rrjetit të reklamave Google. Google Remarketing përdor cookies për këtë.
Kjo bën të mundur njohjen e vizitorëve tanë sapo ata të klikojnë këto faqe interneti brenda rrjetit reklamues të Google. Në këtë mënyrë, reklamat mund të paraqiten brenda rrjetit të reklamave Google, përmbajtja e të cilave lidhet me klikimet që vizitori ka bërë më parë në faqet e internetit të rrjetit reklamues Google, të cilat gjithashtu  përdorin funksionin Remarketing të Google. Sipas informacionit të vet, Google këtu nuk mbledh asnjë të dhënë personale.
Ju mund ta çaktivizoni këtë funksion nëse bëni veprimet e duhura në http://www.google.com/settings/ads.
Nëse ende nuk doni funksionin e marketingut të Google,  ju gjithmonë mund ta çaktivizoni atë duke bërë veprimet e duhura në http://www.google.com/settings/ads. Në mënyrë alternative,  ju mund të çaktivizoni përdorimin e cookies për reklama të bazuara në interes përmes iniciativës së rrjetit reklamues duke ndjekur udhëzimet në http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


PIWIK
Kjo faqe interneti përdor PIWIK,  një shërbim me burim të hapur për analizën e rrjetit. PIWIK përdor cookies. Informacionet e gjeneruara nga cookies, për shembull koha, vendi dhe frekuenca e vizitës tuaj në faqen e internetit duke përfshirë adresën tuaj IP, transmetohet në serverin tonë PIWIK dhe ruhet atje. Adresa juaj IP anonimizohet gjatë këtij procesi në mënyrë që ne të mos ju identifikojmë dot personalisht si përdorues. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti nuk do të kalojë te palët e treta. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies nëpërmjet instalimit të një softueri në browserin tuaj; megjithatë,  do të donim të theksonim, se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje  interneti në masën e tyre të plotë.
Nëse nuk jeni dakord për ruajtjen dhe vlerësimin e këtyre të dhënave në lidhje me vizitën tuaj, ju mund të kundërshtoni ruajtjen dhe përdorimin në çdo kohë me një klikim të mausit. Një i ashtuquajtur Opt-Out Cookie ruhet në browserin tuaj, që do të thotë se PIWIK nuk mbledh më asnjë të dhënë në lidhje me vizitën tuaj. Ju lutemi vini re se nëse fshini cookies në browserin tuaj, atëherë mund të fshihet dhe Opt-Out Cookie  në  PIWIK dhe mund t'ju duhet ta riaktivizoni atë.
Vendosni linkun dhe lidhni kodin e mëposhtëm të faqes së internetit

<iframeframeborder=”no” width=”600px” height=”200px” src=”http://www.maxmustermann.de/xyz_piwik/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut”></iframe>

Komponentët e pëlqimeve në Facebook
Uebfaqja jonë integron  Plugin-in e rrjetit social Facebook nga Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Ju mund t'i njihni Facebook-Plugins në logon e Facebook-ut ose në butonin "Like"(pëlqej)  në faqen tonë të internetit.  Një përmbledhje të   Facebook-Plugin  mund ta gjeni këtu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila është e pajisur me një nga këta komponentë, i bën këta që browseri juaj të shkarkojë nga Facebooku një paraqitje të përshtatshme të komponentëve. Përmes këtij procesi, Facebooku informohet se cila faqe konkrete e  faqes sonë të internetit po vizitohet aktualisht prej jush. Nëse e hapni faqen tonë dhe në të njejtën kohë  jeni të kyçur në Facebook, atëherë Facebooku e dallon nga informacioni i mbledhur nga komponentët se cilën faqe specifike po vizitoni dhe i rendit këto informacione në llogarinë tuaj personale të Facebookut. Për shembull, nëse klikoni në butonin "Pëlqej" ose lini komente, ky informacion do të dërgohet në llogarinë tuaj personale të Facebookut dhe do të ruhet atje. Përveç kësaj, informacioni që ju keni vizituar faqen tonë i jepet Facebookut . Kjo ndodh pavarësisht nëse klikoni komponentët apo jo.
Duam të theksojmë se, si ofrues i faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara si dhe për përdorimin e tyre nga Facebooku. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me këtë në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Facebook në http://de-de.facebook.com/policy.php.
Nëse nuk doni që Facebooku, vizitën tuaj në faqet tona të internetit  ta rendisë në llogarinë tuaj të Facebookut, ju lutemi dilni (çkyçuni) më parë nga llogaria juaj Facebookut.
Facebook Website Custom Audiences (pa "krahasim të zgjeruar")    
    
Në disa nga faqet tona ne përdorim mjete komunikimi nga Facebook Ireland Limited HanoverReach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland (këtu e tutje "Facebook"). Kjo na mundëson që të ofrojmë reklama brenda Facebookut që janë të përshtatura për interesat tuaja. Në mënyrë që t’u kursejmë reklama të panevojshme, ne mund ta pengojmë qëllimisht shpërndarjen e përmbajtjeve të tilla. Në thelb, një vlerë testuese (Hash-Wert)  e pakthyeshme dhe jopersonale  gjenerohet nga të dhënat tuaja të përdorimit, e cila mund t’i transmetohet Facebookut për qëllime analizimi dhe  marketingu. Kontrollimi i përmbajtjes bëhet në mënyrë anonime vetëm në bazë të vlerave të shifruara, tek të cilat një vlerë e caktuar prodhon gjithmonë një vlerë identifikimi të caktuar, pa i dërguar të dhënat e qarta tek ne ose tek Facebooku. Transmetimi i të dhënave bëhet nëpërmjet TLS (Transport Layer Security). Për produktin Website Custom Audiences, preferohet Facebook Cookie.
Për më shumë informacion në lidhje me qëllimin dhe përmbajtjen e përpunimit të të dhënave dhe përdorimin e të dhënave nga Facebook, si dhe mundësitë tuaja të instalimit për mbrojtjen e  privatësisë, merrni ju lutem udhëzimet e mbrojtjes së të dhënave të Facebook, të cilat ndër të tjera mund të gjenden në https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
 Nëse doni ta refuzoni përdorimin e Facebook Website Custom Audiences, mund ta bëni te opsionet e llogarisë suaj të Facebookut.
 
Ju gjithashtu mund të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale duke vendosur një Opt-Out Cookie. Për këtë, klikoni në linkun e mëposhtëm https://www.facebook.com/help/einfügen
     
Nëse do të duhej të fshinit të gjithë Cookies nga Browseri juaj, procesi duhet të përsëritet.
Komponentët e rekomandimeve të WhatsApp
Uebfaqja jonë përdor komponentë nga ofruesi i mesazheve të shpejta WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, SHBA. WhatsApp është një shërbim nga grupi i kompanisë së Facebook. Sa herë që vizitoni këtë faqe në internet, e cila është e pajisur me  komponentë të tillë "WhatsApp", i lejon keto komponentë  që browseri i  përdorur prej jush, të shkarkojë një paraqitje të caktuar të komponentëve nga whatsapp.com. Përmes këtij procesi, WhatsApp informohet se cila faqe specifike e kësaj faqeje interneti po vizitohet nga cila adresë IP. Operatori i kësaj faqeje interneti nuk ka ndikim në sasinë e të dhënave dhe as në vetë të dhënat që WhatsApp mbledh përmes këtij komponenti. Për qëllimin dhe sasinë e mbledhjes së të dhënave, përpunimin dhe përdorimin e tyre si dhe të drejtat dhe mundësitë e  mbrojtjes së sferës suaj  private, do të gjeni informacione të mëtejshme në udhëzimet e mbrojtjes së të dhënave nga WhatsApp, të cilat mund t'i kërkoni në http ://www.whatsapp.com/legal/#key-updates ose  mund t’i kërkoni individualisht përmes https://www.whatsapp.com/contact/?subject=privacy.
Në faqen tonë të internetit është  një buton (Sharing Button) i lidhur me WhatsApp-in. Këtu bëhet fjalë për një Link. Kur vizitoni faqen tonë, asnjë e dhënë nuk transmetohet në Whatsapp. Vetëm nëse klikoni butonin “Share”,  të dhënat e URL-së së faqes sonë të internetit do të përcillen nga vetë ju te Whatsapp-i për përdorim të mëtejshëm atje.


Komponentët e rekomandimeve në Twitter
Ne përdorim komponentë nga Twitter në faqen tonë të internetit. Twitter është një shërbim i siguruar nga Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila është e pajisur me një prej komponentëve të tillë, i lejon këto komponentë që browseri juaj të shkarkojë një paraqitje të caktuar të komponentëve të Twitter-it. Përmes këtij procesi, Twitter informohet se cila faqe specifike e faqes sonë të internetit po vizitohet aktualisht. Nëse jeni kyçur në Twitter dhe po përdorni funksionin "Re-Tweet" në të njëjtën kohë, faqet e  vizituara nga ju do të lidhen me llogarinë tuaj në Twitter dhe do t’i bëhen të njohura përdoruesve të tjerë. Këto të dhëna transmetohen edhe në Twitter.
Ne nuk kemi  ndikim as në të dhënat që Twitter mbledh përmes kësaj, as në sasinë e këtyre të dhënave të mbledhura nga Twitter. Për sa i përket njohurive tona, Twitter mbledh URL-në e faqes përkatëse të internetit të aksesuar dhe adresën IP të përdoruesit, por nuk e përdor atë për qëllime të tjera përveç shfaqjes së komponentëve të Twitter.  Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e Twitter për mbrojtjen e të dhënave në https://twitter.com/de/privacy
Përcaktimin e mbrojtjes së të dhënave mund ta ndryshoni te opsionet në llogarine tuaj të Twitter.
Nëse nuk doni që Twitter të lidhë  informacionet me të dhënat e llogarisë suaj në Twitter, duhet të çkyçeni nga Twitter para se të vizitoni faqen tonë të internetit.
Informacione të mëtejshme për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave nga Twitter i keni në https://twitter.com/de/privacy.

Komponentët e rekomandimit Xing
Uebfaqja jonë përdor funksionet e rrjetit XING. Ofruesi është XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit që është e pajisur me një komponent  të tillë, ky komponent bën që browseri që po përdorni të shkarkojë një pamje specifike të komponentes së XING.
Në dijeninë tonë,  XING nuk ruan asnjë nga të dhënat personale të përdoruesit kur faqja jonë e internetit është e aksesuar. XING gjithashtu nuk ruan asnjë adresë IP.
Butonat-Share të XING
Në këtë faqe interneti do te vendoset "Butoni-Share i XING”. Me aktivizimin e  kësaj faqeje interneti, krijohet përmes browserit tuaj një lidhje afatshkurtër me serverat e XING AG ("XING"), me të cilat sigurohen funksionet e "Butonit-Share të XING" (në veçanti llogaritja / shfaqja e vlerës së numrave).  XING nuk ruan asnjë nga të dhënat tuaja personale kur hyni në këtë faqe  interneti. Në veçanti, XING nuk ruan asnjë adresë IP. Nuk ndodh gjithashtu asnjë vlerësim i sjelljes tuaj për përdorimin e Cookies në lidhje me "Butonin-Share të XING". Informacionet aktuale të mbrojtjes së të dhënave për "Butonin-Share të XING" dhe informacione shtesë mund të gjenden në këtë faqe  interneti:
www.xing.com/app/share
Për të parandaluar që XING vizitën tuaj në faqen tonë ta rendisë në llogarinë tuaj të XING, duhet të dilni nga llogaria juaj XING para se të vizitoni faqen tonë.


LinkedIn  
Uebfaqja jonë përdor funksionet e rrjetit LinkedIn. Ofruesi është LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Nëse klikoni në butonin "Rekomando" të LinkedIn dhe jeni regjistruar në llogarinë tuaj LinkedIn, LinkedIn është në gjendje t'ju caktojë juve dhe llogarisë tuaj të përdorimit vizitën tuaj në faqen tonë të internetit. Do të donim të theksonim se, si ofruesi i faqeve, ne nuk kemi asnjë ndikim dhe asnjë njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tyre nga LinkedIn.
Më shumë informacion për këtë mund të gjeni në deklaratën e LinkedIn për mbrojtjen e të dhënave në: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Për të parandaluar që LinkedIn të shoqërojë vizitën tuaj në faqen tonë me llogarinë tuaj LinkedIn, duhet të dilni nga llogaria juaj LinkedIn para se të vizitoni faqen tonë.
Komponentët e rekomanduar  të LinkedIn
Ne përdorim komponentë të rrjetit LinkedIn në faqen tonë. LinkedIn është një shërbim i LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila është e pajisur me një komponent të tillë, ky komponent lejon që Browseri juaj të shkarkojë një paraqitje të caktuar të komponentes së LinkedIn.
Përmes këtij procesi, LinkedIn informohet se cila faqe specifike e faqes sonë të internetit po vizitohet aktualisht.
Instagram
Funksionet e shërbimit Instagram janë të integruara në faqen tonë të internetit. Këto funksione ofrohen nga Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Instagram, mund të lidhni përmbajtjen e faqeve tona me profilin tuaj në Instagram duke klikuar butonin Instagram. Kjo i mundëson Instagramit të rendisë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit në llogarinë tuaj të përdoruesit. Ju bëjmë me dije  se, si ofruesi i faqes së internetit, nuk kemi asnjë ndikim ose njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara dhe përdorimin e tyre nga Instagrami.
Për qëllimin dhe sasinë e përpunimit, si dhe të drejtat tuaja të lidhura me to dhe opsionet e mbrojtjes së sferës suaj private, ju lutemi referojuni udhëzimeve për mbrojtjen e të dhënave në Instagram, të cilat mund të shihen në http://instagram.com/about/legal/privacy
Për të parandaluar që Instagrami vizitën tuaj në faqen tonë ta rendisë në llogarinë tuaj të Instagramit, duhet të dilni nga llogaria juaj e Instagramit përpara se të vizitoni faqen tonë.
Hartat e Google (Google Maps)
Ne përdorim në faqen tonë të internetit komponentin "Google Maps" nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, në tekstin e mëtejmë "Google",
Në çdo klikim të "Google Maps", Google vendos një Cookie në mënyrë që të përpunojë opsionet dhe të dhënat e përdoruesit kur shfaqet faqja në të cilën është integruar përbërësi "Google Maps". Si rregull, ky Cookie nuk fshihet kur mbyllni shfletuesin, por skadon pas një periudhe të caktuar kohe, përveç nëse e fshini atë paraprakisht në mënyrë manuale.
Nëse nuk jeni dakord me këtë përpunim të të dhënave tuaja, ju keni mundësinë e çaktivizimit të shërbimit "Google Maps" dhe në këtë mënyrë të ndaloni transmetimin e të dhënave te Google. Për ta bërë këtë, duhet të çaktivizoni funksionin JavaScript në browserin tuaj. Sidoqoftë, duhet të dini se në këtë rast nuk do të jeni në gjendje të përdorni "Google Maps" ose vetëm në një masë të kufizuar.
"Google Maps" dhe informacioni i marrë përmes "Google Maps" përdoren në përputhje me Kushtet e Përdorimit të Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
si dhe kushtet e tjera të biznesit  për "Google Maps"
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

YouTube
Uebfaqja jonë përdor Plugins nga faqja YouTube e menaxhuar nga Google. Operatori i faqeve është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nëse vizitoni një nga faqet tona të pajisura me  YouTube Plugin, do të krijohet një lidhje me serverat e YouTube. Serveri YouTube informohet se cilën nga faqet tona keni vizituar.
Nëse jeni kyçur në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni që YouTube ta rendisë veprimin tuaj të lundrimit direkt në profilin tuaj personal. Ju mund ta ndaloni këtë duke u çkyçur  nga llogaria juaj në YouTube.
Informacione të mëtejshme për trajtimin e të dhënave të përdoruesve mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të YouTube në https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
YouTube me modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave
Në faqen tonë të internetit përdorim komponente (video) të kompanisë YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, një kompani e Google Inc., Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Këtu ne përdorim opsionin "mënyra e zgjeruar e mbrojtjes së të dhënave" të siguruar nga YouTube.
Nëse hapni një faqe që ka një video të futur, krijohet një lidhje me serverat e YouTube dhe aty shfaqet përmbajtja në faqen e internetit përmes mesazhit në browserin tuaj.
Sipas informacionit të siguruar nga YouTube, të dhënat transmetohen vetëm në serverin YouTube në "mënyrën e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave", në veçanti disa të dhëna  nga faqet tona të internetit të cilat ju i keni vizituar kur shikoni videon. Nëse jeni kyçur njëkohësisht në YouTube, këto informacione do t’i shkojne llogarisë suaj të anëtarësisë në YouTube. Ju mund ta ndaloni këtë duke u larguar nga llogaria juaj  para se të vizitoni faqen tonë të internetit.
Informacione të mëtejshme për mbrojtjen e të dhënave nga YouTube vihen në dispozicion  nga Google në Linkun e mëposhtëm:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Paypal
Ne ju ofrojmë mundësinë për të paguar porosinë tuaj përmes PayPal. PayPal është një ofrues i shërbimit të pagesave në internet. Nëse vendosni për këtë opsion,  do t'ia kalojmë të dhënat tuaja PayPal (Europe) S.àr.l. si pjesë e porosisë. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal merr funksionin e një ofruesi dhe kujdestari të shërbimit të pagesave në internet dhe ofron shërbime të mbrojtjes së blerësit.
Të dhënat personale të transmetuara në PayPal janë kryesisht emri, mbiemri, adresa, numri i telefonit, adresa IP, adresa e postës elektronike ose të dhëna të tjera që kërkohen për të përpunuar porosinë. Përveç këtyre, transmetohen të dhëna në lidhje me porosinë, siç janë sasia, numri i  artikujve, shuma e faturës dhe taksat në përqindje, informacioni i faturës, etj. Ky transmetim është i nevojshëm për të përpunuar porosinë tuaj, veçanërisht për të vërtetuar identitetin tuaj, për të administruar pagesën dhe për marrëdhëniet me klientin. Në varësi të mënyrës së pagesës së zgjedhur përmes PayPal, p.sh. fatura ose debit, të dhënat personale të transmetuara në PayPal do të dërgohen nga PayPal në agjencitë e kreditit. Ky transmetim përdoret për të kontrolluar identitetin dhe besueshmërinë e porosisë që keni bërë. Raporti i kredisë mund të përmbajë vlera të probabilitetit (të ashtuquajturat vlera të pikëve). Cilat agjenci kredie janë të përfshira dhe cilat të dhëna zakonisht përpunohen dhe transmetohen nga PayPal,  mund të gjenden në politikën e privatësisë së PayPal në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Ju lutemi vini re se të dhënat personale nga ana e PayPal gjithashtu mund t'u kalohen ofruesve të shërbimeve, nënkontraktuesve ose kompanive të tjera të lidhura, për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale nga porosia juaj ose të dhënat personale do të përpunohen në emër të konsumatorit.

Klarna
Ne ju ofrojmë mundësinë për të paguar porosinë tuaj përmes Klarna. Klarna është një ofrues i shërbimit të pagesave online. Nëse vendosni të përdorni këtë mundësi për procesin e porositjes,  ju pranoni që ne të përpunojmë të dhënat personale të nevojshme për procesin e blerjes në llogari dhe për kontrollin e identitetit dhe vlefshmërisë së kreditit dhe t'i transferojmë ato në Klarna AB, me seli në Sveavägen 46, 111 34 Stokholm, Suedi .
Këto janë në veçanti emri dhe mbiemri, titulli, adresa, data e lindjes, gjinia, adresa e postës elektronike, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular, si dhe të dhënat që janë të nevojshme për procesin e blerjes në llogari dhe të dhënat në lidhje me porosinë, të tilla si sasia apo numri i artikujve,  vlera e faturës dhe taksat në përqindje, informacione për faturat, detajet e bankës, numri i kartës, data e skadimit, kodi CCV, informacione për mallrat / shërbimet, informacione historike, të dhëna për blerjet tuaja të mëparshme, historiku i pagesave , refuzime të mundshme, informacione financiare, të dhëna në lidhje me detyrimet e mundshme të kredisë dhe shënimet e pagesës, informacione për ndërveprimin midis jush dhe KlarnaCheckout, kohët e ngarkimit të faqes, gabime të shkarkimit dhe metodat e përdorura për t’u larguar nga faqja e hapur, informacione për komunikimin elektronik, vërtetimet e faturave, informacione për pajisjet, informacione gjeografike.
Ky transmetim është i nevojshëm për përfundimin e blerjes suaj me faturën e dëshiruar prej jush, veçanërisht për të vërtetuar identitetin tuaj, për të administruar pagesat dhe marrëdhëniet me klientin, për analizën e klientit, për administrimin e shërbimeve të Klarna dhe për proceset e brendshme, duke përfshirë ngritjen e shqetësimeve, analizat e  të dhënave, testet e brendshme, zhvillimi, qëllimet statistikore, për përmirësimin e shërbimeve të Klarna, për të siguruar që informacionet e nevojshme  për ju dhe pajisjen tuaj të shfaqen në mënyrë sa më efektive të jetë e mundur, për të shmangur keqpërdorimin ose përdorimin e pahijshëm të shërbimeve të Klarna, si pjesë e përpjekjeve të Klarna, për t’i bërë shërbimet sa më të sigurta që të jetë e mundur, për të vlerësuar se cilat metoda pagese mund t'ju vëmë në dispozicion përmes Klarna, për zbatimin e vlerësimeve të brendshme të kredisë, për të kryer analiza të rrezikut dhe menaxhimit të rrezikut, për  zhvillimin e biznesit dhe për respektimin e ligjit në zbatim. Klarna ka një interes të ligjshëm në transmetimin e të dhënave personale të klientit të cilat i duhen për të marrë informacion nga agjencitë e kreditimit me qëllim të kontrollit të identitetit dhe vlefshmërisë së kreditimit. Në Gjermani, të dhënat e sipërpërmendura mund të kalohen në agjencitë e mëposhtme të informacionit ekonomik:
Arvato Infoscore Consumer Data GmbH dhe Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Kutia PO 5001 66, 22701 Hamburg
Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss
Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74 80939 Mynih
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
Klarna gjithashtu mund të vërë të dhënat tuaja personale në dispozicion të kompanive të tjera brenda Grupit Klarna, ofruesve të shërbimeve dhe nënkontraktorëve, për aq sa kjo është e nevojshme për të përmbushur marrëdhëniet kontraktuale me ju ose me ta.
Në kuadër të vendimit për krijimin, zbatimin ose ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale, Klarna mbledh dhe përdor informacion për sjelljen e mëparshme të  blerësit në lidhje me pagesat, si dhe probabilitetin për këtë sjellje në të ardhmen. Llogaritja e këtyre vlerave nga ana e Klarna kryhet në bazë të metodave matematikore-statistikore të njohura shkencërisht.
Në çdo kohë është e mundur të anuloni  vendimin tuaj për përdorimin e të dhënave personale nga Klarna. Sidoqoftë, edhe në këtë rast Klarna, sipas rrethanave  mund të ketë të drejtë të përpunojë, përdorë dhe transmetojë të dhënat personale, për sa kohë kjo është e domosdoshme për procesimin e pagesave sipas kontratës nëpermjet shërbimeve të Klarna, është e parashikuar në ligj, ose kërkohet nga një gjykatë apo autoritet.
Informacione të mëtejshme për mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në deklaratën për mbrojtjen e të dhënave të Klarna, të cilat mund të shihen në:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
Ju mund të merrni informacione në lidhje me të dhënat personale të ruajtura nga Klarna në çdo kohë duke kontaktuar Datenschutz@klarna.de.

(Sofortüberweisung - Sofort GmbH)
(Dërgesë e menjëhershme parashë)
Sofort GmbH është pjesë e Grupit Klarna që nga viti 2014. "SOFORT Überweisung" u bë "Sofort".
 
Sofort GmbH, me qendër në Mynih (Gjykata e rrethit Mynih, HRB 218675) u themelua në vitin 2005 dhe ofron produkte dhe shërbime për blerjen e sigurtë të mallrave fizikë dhe dixhitalë në Internet. Kjo përfshin, ndër të tjera, mënyrën e pagesës Sofort (menjëherë). Ne gjithashtu ofrojmë pagesa me transferim të menjëhershëm. Për këtë ju duhet thjesht numri i llogarisë tuaj, BIC ose kodi bankar, si dhe PIN dhe TAN i llogarisë tuaj bankare online. Në kuadër të procesit të porositjes, ju do të dërgoheni automatikisht në formularin e sigurte të pagesës nga Sofort GmbH. Menjëherë më pas do të merrni vërtetimin e transaksionit. Pastaj do të marrim faturën e transferimit direkt. Kushdo që ka një llogari bankare të aktivizuar në internet me një procedurë PIN / TAN mund të përdorë Sofortüberweisung si një mënyrë pagese. Ju lutemi vini re se disa banka nuk e mbështesin ende pagesën përmes Sofortüberweisung. Mund të gjeni më shumë informacione në lidhje me këtë përmes Linkut në vijim: https://www.klarna.com/sofort/
Në faqen tonë të internetit përdorim elemente të shërbimit të mikropagesës Flattr. Këta komponentë janë një shërbim nga Flattr Network Ltd., Floor 2nd, White Bearyard 144A Clerkenwell Road, London, Middlesex, Britania e Madhe, EC1R 5DF.
Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila është e pajisur me një element të tillë Flattr, ky  bën që browseri i përdorur prej jush të shkarkojë një paraqitje të caktuar të komponentëve të Flattr.com. Në rastin  kur nuk jeni të kyçur në llogarinë tuaj Flattr, të dhënat e përdorimit mund të përpunohen dhe ruhen sipas rrethanave.
Nëse jeni kyçur në llogarinë tuaj Flattr, atëherë Flattr do të informohet se cilën faqe specifike të faqes sonë të internetit po vizitoni aktualisht. Nëse vazhdoni të ndërveproni me butonin Flattr të vendosur prej nesh, këto informacione transmetohen në Flattr dhe vlerësohen e ruhen sipas direktivave të Flattr për qëllime faturimi.
Informacione të mëtejshme për qëllimin dhe sasinë e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave nga Flattr mund të gjenden në https://flattr.com/privacy
iPayment
Nëse ofrohet / ofrohen  mënyrat e pagesës "debit  përmes iPayment" dhe / ose "karte krediti përmes iPayment", ne do t'ia kalojmë të dhënat tuaja personale 1 & 1 Internet AG, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (këtu e tutje "1 & 1") nëse kjo është e nevojshme për kryerjen  e pagesës. Ne nuk i ruajmë detajet tuaja të pagesës (numrin e kartës së kreditit, numrin e llogarisë). Në rastin e parapagimit me transfertë bankare, detajet e llogarisë tuaj nuk do të ruhen nga ne. Në rastin e pagesës me kartë krediti, pagesa përpunohet plotësisht nga iPayment (www.1und1.info/ipayment). iPayment përdor kriptim të sigurtë me një çelës 256-bit. Nuk kemi njohuri për detajet e kartës suaj të kreditit. Në rastin e pagesës përmes PayPal, pagesa përpunohet tërësisht nga PayPal (www.paypal.com). PayPal përdor kriptim të sigurtë me një çelës 168-bitësh. Më shumë informacion se si 1 & 1 trajton të dhënat personale mund të gjenden në politikën e privatësisë së 1 & 1 në http://www.1und1.de/Datenschutz

Regjistrimi i përdoruesit
Ne ju ofrojmë mundësinë të regjistroheni në faqen tonë të internetit. Të dhënat personale të dhëna vullnetarisht nga ju, të tilla si emri, adresa, të dhënat e kontaktit dhe komunikimit të tilla si numri i telefonit dhe adresa e E-mailit, përpunohen ekskluzivisht për përdorimin e ofertës sonë.
Për ndryshime të rëndësishme, për shembull për sasinë  e ofertës ose për ndryshime teknikisht të nevojshme, ne do të përdorim si mënyrë për t'ju informuar  adresën e E-mail-it  të dhënë gjatë regjistrimit.
Përdoruesit e regjistruar kanë mundësinë, nëse është e nevojshme, të ndryshojnë ose fshijnë në çdo kohë të dhënat e dhëna gjatë regjistrimit. Ne  i korrigjojmë ose fshijmë këto edhe me dëshirën tuaj, me kusht që të mos jenë  kundër detyrimeve ligjore për ruajtjen e të dhënave. Ju lutemi të përdorni detajet e kontaktit të dhëna në këtë faqe.
Kur regjistroheni në faqen tonë, ne gjithashtu do të ruajmë adresën tuaj IP, datën dhe kohën e regjistrimit tuaj. Kjo shërben si mbrojtje nga ana jonë në rastin kur një palë e tretë keqpërdor të dhënat tuaja dhe regjistrohet me këto të dhëna në faqen tonë pa dijeninë tuaj. Po ashtu nuk ndodh  transferim tek palët e treta, si një krahasim i të dhënave të mbledhura në këtë mënyrë me të dhënat që mund të mblidhen nga komponentë të tjerë të faqes sonë.
Të dhënat e klientit / kontratës
Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm nëse ato janë të domosdoshme për krijimin, përmbajtjen ose ndryshimin e marrëdhënies ligjore (të dhënat e inventarit). Ne i përpunojmë të dhënat personale për përdorimin e faqeve tona të internetit (të dhëna përdorimi) vetëm kur kjo është e nevojshme në mënyrë që t’ju mundësojmë ose faturojmë  përdorimin e shërbimit.
Shpallje për vende të lira pune / Aplikim online
Të dhënat tuaja të aplikimit do të përpunohen në mënyrë elektronike nga ne për qëllimin e trajtimit të procesit të aplikimit. Përpunimi bëhet në mënyrë elektronike  veçanërisht  kur ju i dërgoni dokumentet e aplikimit në organizatën tonë në mënyrë elektronike, për shembull me E-mail.
Nëse aplikimi juaj pasohet nga nënshkrimi i një kontrate pune, të dhënat tuaja të transmetuara mund të ruhen nga ne në dosjen tuaj të personelit për qëllimin e procesit të zakonshëm organizativ dhe administrativ në përputhje me rregulloret ligjore përkatëse.
Nëse aplikimi juaj për punë refuzohet, të dhënat që keni transmetuar do të fshihen automatikisht gjashtë muaj pas njoftimit të refuzimit.
Kjo nuk vlen  nëse ruajtja më e gjatë është e nevojshme për shkak të kërkesave ligjore (p.sh.  detyrimi i dëshmisë sipas Aktit të Përgjithshëm të Trajtimit të Barabartë) ose nëse keni rënë dakord shprehimisht për ruajtje më të gjatë në bazën tonë të të dhënave.
Siguria e transmetimit
Në mënyrë që të mbrojmë sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit, ne përdorim metodat e fundit të shifrimit (p.sh. SSL) që  përputhen me nivelin aktual të teknikës. Ju mund të njihni një transmetim të koduar të të dhënave  që në fillim të rreshtit të browserit "https: //". Transmetoni informacionet tuaja konfidenciale vetëm me shifrimin (kodimin)  e aktivizuar SSL.

5  Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale
Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm  nëse janë të nevojshme për krijimin, hartimin e përmbajtjes ose ndryshimin e marrëdhënies juridike, nëse një rregullore ligjore kërkon që ne të përpunojmë të dhëna personale ose ju jeni pajtuar shprehimisht për këtë.

6  Përpunim i bazuar në interesa të ligjshme
Për të mbrojtur interesa të tjera të ligjshme, ne lejohemi ligjërisht të përpunojmë të dhëna personale, me kusht që interesat ose të drejtat dhe liritë themelore të personit të interesuar të mos mbizotërojnë.

7 Transmetimi i të dhënave personale te palët e treta
Të dhënat tuaja nuk do t'i kalohen palëve të treta pa miratimin tuaj të shprehur. Përjashtimet e vetme për këtë janë partnerët tanë të shërbimit, të cilët na nevojiten për përfundimin e marrëdhënieve kontraktuale. Në këto raste ne respektojmë me përpikëri kërkesat ligjore. Sasia e transmetimit të të dhënave kufizohet në minimum. Të gjithë ofruesit e shërbimeve janë të detyruar t’i përmbahen  kërkesave të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.
Ne ia kalojmë të dhënat tuaja vendeve të  mëposhtme:
 
Lloji i të dhënave
të operatorit të shërbimit
Ofruesi i shërbimit të transportit
Adresa e dorezimit
Ofruesit e shërbimeve financiare
Të dhënat e adresës
Ofruesi i shërbimit të paketimit
Adresa e dorezimit

8  Transferimi i të dhënave personale në një vend të tretë ose një organizatë ndërkombëtare
Ne nuk i transferojmë të dhënat tuaja personale në një vend të tretë / organizatë ndërkombëtare dhe nuk kemi në plan ta bëjmë këtë në të ardhmen.

9  Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale
Ne ruajmë të dhënat personale për aq kohë sa është e nevojshme për të kryer një shërbim që ju keni kërkuar ose për të cilin keni dhënë pëlqimin tuaj, me kusht që të mos ketë detyrime të tjera ligjore si për shembull afatet e ligjeve tregtare dhe tatimore.

10  Të drejtat e subjekteve të të dhënave
 Informimi
Ju keni në çdo kohë të drejtën e informacionit në lidhje me të dhënat e ruajtura për ju ose pseudonimin tuaj, gjithashtu në lidhje me origjinën e tyre, marrësit të cilëve u kalojnë të dhënat dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave. Për këto dhe për pyetje të tjera  në lidhje me temën e të dhënave personale,  mund të na kontaktoni në çdo kohë përmes formularit tonë të kontaktit "Na dërgoni kërkesën tuaj  “mbrojtja e të dhënave”.
Korrigjimi
Ju keni të drejtë të kërkoni që të korrigjojmë menjëherë të dhënat personale të pasakta që lidhen me ju ose  të plotësojmë të dhëna personale jo të plota, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit.
Fshirja
Të dhënat personale të ruajtura do të fshihen nëse anuloni miratimin tuaj për ruajtjen e tyre, nëse kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, nëse ruajtja e të dhënave nuk kërkohet më për të përmbushur qëllimin për të cilin janë ruajtur, ose nëse ruajtja nuk lejohet për shkak të kërkesave ligjore.
Kufizimi i përpunimit të të dhënave
Nëse mohoni saktësinë e të dhënave personale të ruajtura për ju ose keni nevojë për të dhëna personale për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore, por në të njëjtën kohë neve nuk na duhen më, ju mund të kërkoni që përpunimi i të dhënave personale të kufizohet .
Ju mund ta  kufizoni përpunimin përveçse për periudhën nga paraqitja e një kundërshtimi për përpunimin e deri në miratim.
Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale është i kufizuar, ato nuk do të përpunohen më.
Kundërshtimi
Nëse përpunojmë të dhënat tuaja personale në bazë të një interesi të ligjshëm, nga ana jonë dhe nga një palë e tretë, ose nëse përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre që është në interesin publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar, ju keni të drejtë për arsye që vijnë nga situata juaj e veçantë, të kundërshtoni përpunimin në çdo kohë.
Në rast të një kundërshtimi, ne nuk do të përpunojmë më të dhënat tuaja personale nëse nuk mund të provojmë arsye bindëse të denja për mbrojtje që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja ose që kërkojnë përpunim për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

E drejta e kundërshtimit vlen në të njëjtën mënyrë për reklamimin e drejtpërdrejtë dhe profilizimin e lidhur me të.
Kundërshtimi i postës elektronike reklamuese
Në kuadër të ligjit të të dhënave të botimit, e kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të botuara për transmetimin e reklamave dhe materialeve të informimit të pakërkuara shprehimisht . Operatorët e faqeve rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të pakërkuar të informacionit reklamues, siç janë postat elektronike të padëshiruara (Spam-E-Mails).
Transmetueshmëria e të dhënave
Ju keni të drejtën të ruani të dhënat tuaja personale të paraqitura prej jush  në një format të strukturuar, të përdorshëm dhe të lexueshëm  nga kompjuteri  dhe t'i transferoni ato në një organizatë tjetër.
Ju gjithashtu keni mundësinë të kërkoni  prej nesh që të transferojmë të dhënat personale përkatëse drejtpërdrejt në një organizatë tjetër, nëse kjo është teknikisht e realizueshme.

11  Revokim
Ju keni të drejtë të anuloni miraimin tuaj në çdo kohë. Revokimi duhet të bëhet me shkrim. Ligjshmëria e përpunimit të kryer me pëlqimin tuaj mbetet e paprekur deri në pikën e revokimit.

12  Ankesa tek një organ mbikëqyrës kompetent
Ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek një organ mbikëqyrës në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.  Autoritetin mbikëqyrës përgjegjës  për këtë mund ta kontaktoni në çdo kohë në adresën e mëposhtme:

IDP – Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale
Rr. "Abdi Toptani", Nd. 5,
Kodi postar 1001, Tiranë
E-mail: info@idp.al
Tel: +355 42237200

13 Sigurimi dhe mos-sigurimi i të dhënave personale
Në parim, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit pa shënuar të dhënat tuaja personale. Në këtë rast ne nuk ruajmë asnjë të dhënë personale. Sidoqoftë ju vëmë në dijeni se në këtë rast nuk do të jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit në masën e tyre të plotë. Për të përmirësuar ofertën tonë, ne vlerësojmë vetëm të dhëna statistikore që nuk lejojnë të nxirren përfundime në lidhje me personin tuaj.

14 Vendimmarrja e automatizuar
Ne përdorim procese për vendimmarrje të automatizuar në faqen tonë të internetit. Në këtë rast nuk ruajmë  asnjë të dhënë personale. Ne e drejtojmë klientin në mënyrë anonime drejt produktit.

15  Ndryshimi i qëllimit gjatë përpunimit të të dhënave personale
Sapo të kemi ndërmend të përpunojmë më tej të dhënat personale për një qëllim tjetër nga ai për të cilin janë mbledhur,  ne do t'ju informojmë për këtë qëllim përpara se të fillojmë përpunimin e mëtejshëm.

16  Ndryshimet në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave
Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar masat tona të sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave nëse kjo kërkohet për arsye të zhvillimit ligjor dhe / ose teknik. Në këto raste, ne gjithashtu do të përshtatim udhëzimet tona në përputhje me mbrojtjen e të dhënave. Në këtë pike, ju lutem vini re versionin aktual të deklaratës sonë për mbrojtjen e të dhënave.

17  Pyetje, sugjerime dhe ankesa
Ne jemi gjithmonë në dispozicion për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga organizata jonë. Për pyetjet, të cilave kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave nuk mund t'u përgjigjet ose për  informacione, sugjerime e ankesa të tjera, ju lutemi na kontaktoni në adresën tonë.
Përndryshe, ju mund t’i drejtoheni direkt zyrtarit tonë të mbrojtjes së të dhënave nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave. Detajet e kontaktit i gjeni nën pikën 3 të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.
sc93-delivery-2