Nr. i Art. 47567

fischer Frame fixing SXR 10 x 80

Top Features
  • Cost-effective fixing due to low anchorage depth.
  • Plug expands in solid building materials.
  • The plug anchors itself in the cavity in perforated building materials.

Përparësitë / Përshkrimi

Aplikimi dhe leja (autorizimi)

Manuali i montimit

Të dhënat teknike

Dokumente për shkarkim

cd-84f54cbff4-5ghrk