Baza e të dhënave të produktit CAD

Integroni produktet fischer në programin tuaj CAD

Integrim i drejtpërdrejtë

Ju mund të integroni pamjet në CAD të produkteve tona direkt në programin tuaj personal CAD. Ne mbështesim të gjitha programet e përdorshme duke përfshirë versionet e ndryshme.Si formate ne ofrojmë ndër të tjera:

VectorWorks, TurboCAD, TopSolid, SolidWorks, Solid Edge, ProEngineer Wildfire, OneSpaceDesigner,Mechanical Desktop, Inventor, CATIA, AutoCAD, AutoCAD Architecture, Architectural Desktop etj.

Në mënyrë alternative, ju mund të shkarkoni nga qendra jonë e shkarkimit (Downloadcenter) të dhënat e dala më vete ose si dosje e plotë Zip.

Për CAD Baza e të dhënave të upave.

Dhe kështu funksionon:

  • Moduli CAD gjenerohet dhe ruhet në qendrën e shkarkimit ("Downloadcenter"). Si alternativë, ju keni mundësinë që modelin CAD ta dërgoni direkt në sistemin tuaj CAD me opsionin "Fut direkt në:" dhe pastaj me një klikim në "Click2CAD".

  • Në qendrën e shkarkimit ("Downloadcenter"), ju mund të shkarkoni të dhënat e ruajtura. Klikoni në simbolin Disketë për të ruajtur të dhënat në kompjuterin tuaj.

Versionin 3D apo 2D? Ju vendosni vetë!

  • Zgjidhni në menutë e ofruara versionin 2D ose 3D.
  • Përveç kësaj, mund të zgjidhni formati e nevojshëm CAD, me një klikim në "Gjenero" ju krijoni modelin CAD.
  • Këtu ne ofrojmë të gjitha formatet aktuale si DWG, JPG, BMP, DXF, VRML, TIF, SAT, ... në formatin 3D ose JPG, PNG, TIF, ... dhe shumë të tjera në formatin 2D.
  • Modeli CAD do të gjenerohet dhe ruhet në qendrën e shkarkimit ("Downloadcenter"). Në mënyrë alternative, ju keni mundësinë të kaloni modelin CAD me opsionin "Fut direkt në:"dhe pastaj duke klikuar në "Click2CAD" direkt në sistemin tuaj CAD.

Funksioni i kërkimit

Me funksionin e ri të kërkimit CAD të fischerit ju shkoni shpejt dhe lehtë tek produkti juaj i dëshiruar. Për këtë ne ofrojmë dy mundësi:

  • Ose zgjidhni grupin e dëshiruar të produkteve në navigacionin e majtë dhe pastaj produktin e dëshiruar.
  • Ose kur numri apo emërtimi i artikullit është i njohur, ju mund të kërkoni për këtë numër apo emër atikulli në fushën e kërkimit (sipër).

Pastaj ju mund të hapni në dritaren e djathtë modelin përkatës CAD me një klikim në simbolin CAD në kolonën e të dhënave ose nëpërmjet klikimit në foton e produktit.

sc93-delivery-2