FACADE-FIX

FACADE-FIX është zgjidhja për matjen e shpejtë dhe të pa komplikuar të fiksimeve të fasadave me nënkonstruksione druri. Përzgjedhja fleksibël dhe e ndryshme e nënkonstruksionit, i ofron përdoruesit liri maksimale.

Mund të zgjedhim mes materialeve të zakonshme, të parapërcaktuara të fasadave. Gjithashtu është edhe mundësia të fusim materiale të veçanta me ngarkesa specifike. Shumëllojshmëria e upave të kornizave i përgjigjet të gjitha kërkesave dhe ofron spektrin më të madh të bazave të ankorimit në treg.
Ndikimi e fortësisë së erës tek ndërtesa nxirret dhe vlerësohet në bazë të rregullave të vlefshme. Zona e ngarkesës së erës mund të përcaktohet direkt ose të nxirret automatikisht me kodin postar.

Me matjen e shumëfishtë, përdoruesi mund të tregojë të gjitha produktet që i përshtaten objektit, duke përfshirë numrin e llogaritur të mjeteve të fiksimit.
Një printim i verifikueshëm me të gjitha informacionet e nevojshme e plotëson programin.

Për shkarkimet dhe kërkesat e sistemit

Personi juaj i kontaktit për konsulencë teknike

Hotline Konsultim nga specialistët

(si dhe nga inxhinjerët tanë në Austri : +43 (0) 2252 537 30-0)

Oraret e Hotline

Mo - Do 07:30 – 16:30 Uhr
Fr 07:30 – 12:30 Uhr
Zyra në Austri
sc93-delivery-2