Softueri i matjes FIXPERIENCE

Softueri matës i fischerit FIXPERIENCE ju ndihmon juve si planifikues, hartues dhe zanatçinj në mënyrë të sigurtë dhe të besueshme në matjen e projekteve tuaja. FIXPERIENCE është ndërtuar në mënyrë modulare dhe i përdorshëm për një mori aplikimesh. Me ndihmën e programit të dashur për përdoruesit, mund të ndërtohen dhe të maten ankorimet dhe fiksimet në mënyrë të thjeshtë dhe fleksibël.Sipas miratimit të standardeve autoritare ndërkombëtare, ky softuer i përmbush të gjitha kushtet për përdorim global. Kurrë më parë nuk ka qenë matja kaq e thjeshtë!

Ndërtimi i ri modular i programit përfshin një softuer inxhinieri dhe module speciale përdorimi. Kështu, ju mund të planifikoni projekte të plota dhe aplikime të veçanta sipas synimit tuaj dhe me koston më të mirë.

Për shkarkim falas dhe kërkesat e sistemit

Paraqitje e programeve individuale të matjes

C-FIX

Programi për matjen e ankerave për çelik dhe ankerave lidhës në beton, si dhe sisteme injektimi për muraturë.
Kalo tek C-FIX

FACADE-FIX

Për matjen e fiksimit të fasadave me nënkonstruksione druri.
Kalo tek FACADE-FIX

INSTALL-FIX

Programi i matjes për punimet teknike në shtëpi.
Kalo tek INSTALL-FIX

MORTAR-FIX

Për përcaktimin e sasisë së llaçit injektues tek ankerat bashkues në beton.
Kalo tek MORTAR-FIX

RAIL-FIX

Për matjen e parmakëve të shkallëve dhe ballkoneve brenda dhe jashtë.
KAlo tek RAIL-FIX

REBAR-FIX

Për matjen e shtesave përforcuese të mëpasme në konstruksion betoni të armuar.
Kalo tek REBAR-FIX

WOOD-FIX

Për llogaritjen e shpejtë të aplikimeve tuaja me vidën fischer Power-Fast dhe Power-Full.
Kalo tek WOOD-FIX

Avantazhet e Softuerit të matjes FIXPERIENCE në një vështrim

Aktual

Me ndihmën e funksionit automatik ose manual „Live update“ programet janë gjithmonë të përditësuara.

I qartë dhe fleksibël

Paraqitje grafike opsionale në 3D ose 2D. Grafiku mund të rrotullohet, të lëkundet, të anohet ose zmadhohet me Maus krejt lehtë në hapësirë 360 gradë. Softueri tregon vazhdimisht statusin aktual të ngarkesës së ankorimit dhe statusin e kushteve gjeometrike periferike.

Ndërkombëtar

Softueri është i vlefshëm në të gjithë europën përsa i përket sandardeve të matjes (ETAG 001 und EC2, sowie EC1, EC3 und EC5), duke përfshirë dokumentate aplikimit kombëtar. Është e mundur një përzgjedhje e lirë nga të gjithë njësitë matëse të zakonshme.

I sigurtë dhe i besueshëm

Programi njeh gabimet në lidhje me kushtet gjeometrike dhe shfaq informacionet përkatëse në dritaren e njoftimeve. Nga kjo mund të reduktohet në minimum koha e përpunimit. Printimi i verifikueshëm ju jep mundësinë të përmbushni çdo hap të llogaritjes së programit. Kështu, do të keni sigurinë që dokumentat tuaja janë plotësisht të kuptueshme.

Shërbim i thjeshtë dhe vlerë njohjeje e lartë

Një shërbim i thjeshtë dhe i shpejtë nëpërmjet shfaqjes së të gjitha vlerave në Toolbox e lehtëson matjen. Rreshti i statusit ju tregon në kohe reale ngarkesën mbi mekanizmat e ndryshëm të mosfunksionimit. Përmbajtjen e menusë, të marrë përsipër nga Softueri COMPUFIX, do ta gjeni përsëri në Toolbox. Emërtime të qarta dhe simbole të mëdha ju ndihmojnë.

Informacionet për produktin shfaqen nëpërmjet dritares së iformacionit të produktit.

Të gjitha dritaret mund të shfaqen ose të fshihen dhe kështu ju ofrojnë fleksibilitet të lartë.

Personi juaj i kontaktit për konsulencë teknike

Hotline Konsultim nga specialistët

(si dhe nga inxhinjerët tanë në Austri : +43 (0) 2252 537 30-0)

Oraret e Hotline

Mo - Do 07:30 – 16:30 Uhr
Fr 07:30 – 12:30 Uhr
Zyra në Austri
sc93-delivery-1