Ndryshim I emërtimit të produktit. 

Te produktet prej çeliku që nuk ndryshket. 

Harmonizim në të gjithë botën

Grupi i ndërmarrjeve fischer do të harmonizojë dhe thjeshtojë ndërkombëtarisht emërtimin e produkteve të ti prej çeliku që nuk ndryshket. Ne do t'i përshtatim emërtimet tona në të ardhmen në përputhje me shkallën e rezistencës ndaj gërryerjes sipas DIN EN 1993-1-4.

Shkalla e rezistencës ndaj gërryerjes III

Produktet prej çeliku të shkallës së rezistencës ndaj gërryerjes III do të mbajnë në të ardhmen shtesën R (nga anglishtja: Resistant). Këto materiale çelik inoks mund të përdoren në ambjente të brendëshme të thata, për pjesë ndërtimi në ambjentet e jashtme ( duke përfshirë zona industriale dhe ato afër detit) dhe në ambjentet me lagështirë.

Shembull Emërtimi Ankeri me shtrëngim:

Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 A4 → Art. Nr. 501403 FAZ II 10/10 R

Shkalla e rezistencës ndaj gërryerjes V

Produktet prej çeliku të shkallës së rezistencës ndaj gërryerjes V do të mbajnë në të ardhmen shtesën HCR (nga anglishtja: High Corrosion Resistant).
Këto çelik inoksi mund të aplikohen në kushte veçanërisht agresive ( si p.sh. në zhytjet alternative në ujin e detit apo në ambjente me përmbajtje klori në pishina.

Shembull Emërtimi Anker me shtrëngim:

Art. Nr. 501430 FAZ II 10/10 C → Art. Nr. 501430 FAZ II 10/10 HCR

Të gjitha informacionet me një shikim!

Ne kemi përmbledhur për ju të gjitha informacionet për ndryshimin e emërtimit të produktit në mënyrë kompakte në një Flyer në Formatin-PDF.

Shkarkojeni tani këtu

Për cilat produkte të fischerit bëhet fjalë?

Ndryshimi i emërtimit do të zgjerohet në asortimentin e plotë të produktit tonë.Deri më 01.07.2020 do të ndërrohen së pari shufrat e ankerit FIS A dhe RG M, ankerat me shtrëngim FAZ II dhe FBN II si dhe ankerat e peshave të rënda FH II. Në vijim do të pasojë ndryshimi edhe për produktet e tjera.
Të gjitha të dhënat teknike, numrat e artikullit të produkteve, si dhe cilësia e provuar e fischerit, ngelen të pandryshuara.
sc93-delivery-2