Impressum

Impressum


Të dhënat e botimit

Emri i kompanisë: fischer Austria GmbH
Rruga: Wiener Straβe 95
ZIP / Vendi: 2514 Traiskirchen
Telefoni: +43 (0) 2252/53730
Ueb faqja: www.fischer.at
E-maili: office@fischer.at
Numri i regjistrit tregtar FN112017g / UID: ATU39615403
Pronari: fischerinternational GmbH, 72178 Waldachtal
Detajet e bankës: UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT41 1200 0267 1012 7500
BIC: BKAUATWW
Gjykata e regjistrit tregtar: Gjykata Rajonale Wiener Neustadt
Autoriteti sipas ECG: Administrata e rrethit Baden
Selia: Traiskirchen, Komuna: Baden, NÖ, Austria
Objekti i ndërmarrjes: Shitje me shumicë
Menaxheri: Mag. Christian Greicha
© Copyright 2019, fischer Austria GmbH, A-2514 Traiskirchen
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Teksti, imazhet, grafika, tingulli, animacionet dhe videot, si dhe rregullimi i tyre në faqen e internetit të Fischer Austria i nënshtrohen mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe ligjeve të tjera mbrojtëse. Përmbajtja e kësaj faqeje interneti nuk mund të kopjohet, shpërndahet, ndryshohet ose të vihet në dispozicion të palëve të treta për qëllime tregtare.

Referenca e garancisë

Kjo faqe u krijua me kujdesin më të madh. Sidoqoftë, Fischer Austria nuk mund të garantojë për pagabueshmerine  dhe saktësine e informacioneve që ajo përmban. Fischer Austria përjashton çdo përgjegjësi për dëmet që lindin direkt ose indirekt nga përdorimi i kësaj faqeje interneti, përveç nëse kjo ndodh qëllimisht ose  për shkak të neglizhencës së rëndë nga ana e Fischer Austria.

Udhëzime  ligjore

Fischer Austria ju falënderon për vizitën në këtë faqe interneti dhe për interesimin tuaj për produktet. Të gjitha të dhënat personale të mbledhura në faqen e internetit të Fischer Austria ruhen dhe përpunohen ekskluzivisht për mbështetjen tuaj individuale, transmetimin e informacionit të produktit ose dorëzimin e ofertave të shërbimit. Fischer Austria garanton që informacioni juaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale në përputhje me rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Faqet e internetit të palëve të treta

Për të gjitha linqet (Links) në faqen tonë të internetit (Website) vlen si me poshte: Duam të theksojmë qartë se nuk kemi asnjë ndikim në tekstin e linkut, në modelimin, në shkelje të mundshme të ligjeve në fuqi, duke përfshirë ligjet e markës dhe titullit tregtar dhe përmbajtjen e faqeve të lidhura me faqen (Website) tone.
 Kështu, distancohemi në mënyrë të qartë nga formulimet e linqeve dhe nga përmbajtja e të gjitha faqeve të lidhura me faqen tonë të internetit dhe nuk e pranojmë përmbajtjen e tyre si tonën.
Kjo deklaratë vlen për të gjitha linqet që të çojne tek faqja jonë e internetit dhe për të gjitha përmbajtjet e faqeve tek të cilat na dërgojnë banderolat ose linqet e regjistruara tek ne. Gjate leximit dhe përdorimit të linqeve, duhet të jeni të qarte për çështjet e mësipërme!sc93-delivery-2