FAZ II Key Visual
FAZ II Key Visual

Ankeri me shtrëngim FAZ II I fischer

Shtrenguesi I ri, I fuqishëm, për kërkesat më të larta

Avantazhet në një shikim

 • Nëpërmjet vlerësimit të ri ETA Opsioni 1, rriten kapacitetet e ngarkesës në tërheqje deri në 10 përqind dhe kapacitetet mbajtëse deri në 17 përqind. Kjo do të thotë që nevojiten më pak upa ose me masë më të vogël.
 • E RE: Thellësitë e ndryshueshme të ankorimit mundësojnë një rregullim me precizion milimetrik të ngarkesave (M8-M16.
 • E RE: FAZ II 6: Ankeri i parë në botë me shtrëngim, me diametër shpimi 6 mm dhe opsionin ETA 1, për ankorim të sigurt dhe të aprovuar.
 • Fusha e zgjeruar e aplikimit: tani me vlerësime për klasat e betonit C12 / 15 dhe C80 / 95.
 • ETA (vlerësimi) gjithashtu përfshin përdorimin e puntove dhe kokave shpuese prej diamanti.

Zbuloni asortimentin tonë të ri

Pikat kryesore të produktit (Highlights)

 1. Skaji i theksuar mban kapësin e zgjerimit në pozicionin e tij edhe gjatë goditjes së armaturës, duke siguruar kështu një montim të sigurtë.
 2. Ndërveprimi i konit dhe kapëses së zgjerimit rrit rezistencën në tërheqje në mënyrë të konsiderueshme dhe mundëson distanca minimale të skajit dhe qendrës.
 3. Në mënyrë opsionale me rondele normale të para-montuara, rondele të mëdha GS ose rondele HBS sipas standardit të ndërtimit të drurit DIN 1052.
 4. Gjilpëra goditëse që qëndron lart, e mbron fijen e filetuar nga dëmtimet gjatë vendosjes.
FAZ II Detajet
FAZ II Detajet
FAZ II me dado kapuç
FAZ II me dado kupë

Versionet me dado Versionet e reja me dado kupë, (M10 dhe M12) janë ideale për aplikimet me kërkesa arkitektonike dhe ofrojnë një ankorim tërheqës vizualisht. Përveç kësaj, dadoja kupë mbron nga dëmtimet për shkak të formës së saj të mbyllur.

FAZ II është ankeri i vetëm me dado kupë dhe opsionin ETA 1!

E RE: Thellësitë e ndryshueshme të ankorimit

Mundësojnë rregullimin me precizion milimetrik të ngarkesave (M 8 - M 16)

 1. Ngarkesa më e lartë në thellësi ankorimi maksimale FAZ II 10 A4 60 mm
  Thellësia e ankorimit = ngarkesa tërheqëse maksimale e lejueshme prej 6,2 kN dhe ngarkesa e prerjes 15,1 kN.
 2. Për thellësitë e ankorimit midis 40 dhe 60 mm, ngarkesat e lejueshme mund të llogariten në përputhje me rrethanat.

 3. Montim i shpejtë falë thellësisë minimale të ankorimit FAZ II 10 A4 40 mm
  Thellësia e ankorimit = ngarkesa e lejueshme e tërheqjes prej 4.3 kN dhe ngarkesa e prerjes prej 11.3 kN.
FAZ II Prerje tërthore

Aplikimet

Fiksim parmakësh
Fiksim parmakësh
Fiksim parmakësh
Fiksim parmakësh
Fiksim Nënkonstruksione fasadash
Nënkonstruksione fasadash
Fiksim Nënkonstruksion fasade
Nënkonstruksione fasadash
Ankorime në pragje
Ankorime në pragje
Fiksimi I ankerit të tensionit
Anker tensioni
Fiksim Varje e tubave
Varje e tubave
Trase për kabllo
sc93-delivery-2