Sisteme termoizolimi WDVS

Teknika e fiksimit për termoizolimin e ndërtesave.

Çfarë është EWIS?

Sistemet e izolimit të murit të jashtëm (EU: external wall insulation system EWIS) janë veshje e jashtme e murit që plotëson kërkesat e rritura të izolimit termik për strukturën e ndërtesës. Përdorimi i EWIS rregullohet në Gjermani me miratimet e inspektoratit të ndërtimit; në raste të veçanta, mund të jepen miratime specifike për rastin.

Fiksuesit e sistemit EWIS nga fischer plotësojnë kërkesat e larta në izolimin termik të ndërtesave veçanërisht në mënyrë gjithëpërfshirëse për sa i përket ekonomisë dhe ekologjisë.

Avantazhet e fischer në një shikim të shpejtë

  • Shërbim i plotë nga një burim i vetëm.
  • Humbje të ulëta të energjisë së ngrohjes së murit të jashtëm; falë izolimit të shkëlqyeshëm termik të fasadës.
  • Reduktim i fortë i emetimeve të CO2; për shkak të kërkesave më të ulëta të energjisë për ngrohje.
  • Mirëmbajtje e strukturës së ndërtesës e provuar për një kohë të gjatë; nuk ka formim çarjeje në murin mbajtës.
  • Sipërfaqe më e madhe e shfrytëzueshme për banim; duke qenë se trashësi më të vogla të murit mund të ndërtohen tek të njëjtat dimensione të jashtme.
  • Ajër më i shëndetshëm në dhomë; temperaturat më të larta të sipërfaqes së murit të brendshëm nuk lejojnë formimin e kondensimit, kështu që nuk ka korrent, as spore, as formim myku.
  • Dizajni më i larmishëm i fasadës; ngaqë është në dispozicion një gamë e gjerë e veshjeve dhe ngjyrave të mundshme sipërfaqësore.
  • Raporti i shkëlqyeshëm përfitim / kosto; sepse sistemet EWIS përfaqësojnë një nga masat më ekonomike për izolimin termik të fasadave të ndërtesave të reja dhe të vjetra.

Arkitektura moderne EWIS me shtresë qeramike ose guri natyror

Për shkak të kërkesave më të larta të cilësisë së izolimit termik të materialit ndërtues të murit të jashtëm në ndërtesën e re ose në pjesën e rinovimit,
sistemi i izolimit të mureve të jashtme (EWIS) po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm. Kjo nuk përjashton që ndërtesat duhet të pajisen vetëm me një suva përfundimtare.
Në varësi të prodhuesit të sistemeve EWI, sipërfaqet me shtresa qeramike si dhe me gur natyror lejohen. Kjo kërkon
për shkak të peshës më të madhe të sistemit, edhe një numër më të madh upash.

Vendosja e upave përmes rrjetës

Nëse upat futen përmes rrjetës përforcuese, kërkohet një bosht i hollë në mënyrë që të mos grisen thurjet e rrjetës dhe
të shtypen në materialin izolues. Meqenëse ngarkesat shpërndahen në mënyrë të barabartë mbi suva dhe rrjetën e përforcimit, një diametër pllake prej
60 mm është i mjaftueshëm pavarësisht nga materiali izolues. Distanca e upave (a) del nga:
(n = numri i upave për metër katror).

VBS-M për rinovimin e muraturës me shtresë dyshe

Nëse ankerat ekzistues të telit nuk janë në dispozicion në numër të mjaftueshëm ose janë dëmtuar nga gërryerja, atëherë duhet të kryhet rinovimi për të siguruar stabilitetin.  Ankeri mekanik për rinovimin e veshjes së murit mundëson rinovimin të mëpasëm, të shpejtë dhe ekonomik të muraturës së fasadës.

Fiksimi i aprovuar në gur dhe në nyjën horizontale siguron një mundësi zbatimi të ndryshueshme dhe një nivel të lartë sigurie. Për këtë qëllim, ankeri rinovimit VBS-M futet mekanikisht në montimin përmes vrimave nga muratura e fasadës në guaskën mbajtëse. Dy zonat e zgjerimit të ankerit në guaskën mbajtëse dhe në muraturën e veshjes (fasadës) sigurojnë një lidhje të sigurtë.

Shoqata e EWIS

Për mbajtjen e kontakteve të ngushta me tregun dhe prodhuesit e sistemit, departamenti E.W.I. (Izolim i jashtëm i murit) i ndërmarrjes fischer në Gjermani (fischer Deutschland GmbH), është anëtar në shoqatën WDVS (EU: EWIS).

Kjo garanton zhvillimin e produkteve inovative dhe transferimin e vazhdueshëm të njohurive (know-how). Fiksuesit e EWIS shiten ekskluzivisht përmes mbajtësve të autorizimit të EWIS.

WDVS Personi I kontaktit

Keni pyetje? Na kontaktoni!
sc93-delivery-2