Shërbim I plotë nga një burim I vetëm

Sistemi ACT nuk është i kufizuar në produktet inovative të fiksimit - vetëm fillon këtu: specialistët e fiksimit në qendrën e kompetencës ACT i ofrojnë arkitektëve, planifikuesve dhe zanatçinjve mbështetje gjithëpërfshirëse nga faza e planifikimit përmes llogaritjeve statike deri në dorëzimin në kohë në vendin e ndërtimit.
Sigurimi i softuerit të planifikimit dhe udhëzimi për përpunuesit janë po aq pjesë e shërbimit sa këshillat për zgjedhjen e makinerisë së duhur të shpimit fischer.

Shërbimi ACT ofron:

Mbështetje teknike të përdoruesit

  • Përcaktimin e forcave të thyerjes dhe fiksimin përkatës të ankerit
  • Konsulencë në lidhje me nënkonstruksionet
  • Mbështetje në procesin e lejes
  • Shërbimi ACT në të gjithë botën

Shërbim makinerish

  • Konsulencë për zgjedhjen e makinerive
  • Blerje ose marrje me qira të makinerive
  • Porosi specifike për klientin
  • Demonstrim / udhëzim nga stafi specialist
  • Shërbim makinerish në të gjithë botën

fischer A | C | T

Keni pyetje? Na kontaktoni!
sc93-delivery-2