Produktet A|C|T

Anker paneli-Zykon FZP-II

Anker I prerë për panele guri natyror me trashësi paneli nga 2cm.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II

Anker paneli-Zykon FZP-II Karbon

Anker I prerë për panele guri natyror me trashësi paneli nga 2cm.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II Carbon

Anker paneli-Zykon FZP-II-SO

Anker I prerë për panele guri natyror me trashësi paneli nga 2cm.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II-SO

Anker paneli-Zykon FZP-II-SO Karbon

Anker I prerë për panele guri natyror me trashësi paneli nga 2cm.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II-SO Carbon

Anker paneli-Zykon FZP-II-T

Anker I prerë për panele të holla, si p.sh. material qeramike dhe gur I imët, HPL, çimento me fibra dhe panele me sipërfaqe të ngurta.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II-T

Anker paneli-Zykon FZP-II-VS

Anker I prerë për panele guri natyror me trashësi paneli nga 2cm.
Zum Zykon-Plattenanker FZP-II-VS

A|C|T Pajisje

Pajisje me bateri për vendosjen e përçinave - Tipi NSG

Trapan elektro-mekanik për vendosjen e ankerave FZP-N të fischer.
Zum Akku-Nietsetzgerät Typ NSG

Trapan me bateri Tipi SGB

Trapan elektro-mekanik për vendosjen e ankerave dhe ankerave të montimit FZP të fischer.
Zum Akku-Setzgerät Typ SGB

Aparat (mekanizëm) për vendosjen e ankerave Tipi ASV 80 G

Tavolinë e palëvizshme për montimin e ankerit me dadon e ankerit.
Zur Ankersetzvorrichtung Typ ASV 80 G

Trapan GNS 802

Trapan I palëvizshëm për prodhimin serik të vrimave të prera në panele guri natyror dhe qeramike.
Zur Bohranlage GNS 802

Trapan SBN 502

Trapan I palëvizshëm për prodhimin serik të vrimave të prera në panele guri natyror dhe qeramike.
Zur Bohranlage SBN 502

Trapan dore Tipi SGT

Trapan manual për vendosjen e ankerit FZP-II-T të fischer në materiale paneli të holla.
Zum Hand-Setzgerät Typ SGT

Trapan mobil BSN 100

Trapan mobil për në kantier për krijimin e vrimave tërthore.
Zur mobilen Bohrmaschine BSN 100

Pajisje shpimi mobile Tipi LBT 80

Trapan mobil për në kantier ose punishte për krijimin e vrimave tërthore.
Zum mobilen Leibungsbohrtisch LBT 80
sc93-delivery-2